jefvandamme.be
Vandenperenboomstraat krijgt fiets- en wandelpad met slimme verlichting
De Alpho se Va de pere boomstraat krijgt ee afgescheide fiets- e wa delpad. Er zal ook slimme straatverlichti g geplaatst worde . Het fiets- e wa delpad komt er op ee bela grijke verbi di gsweg tusse Weststatio e Osseghem va bij a ee kilometer la g. Het huidige voetpad is e kel voor wa delaars e is slecht o derhoude . I de plaats wordt er ee volledig ieuw kwalitatief pad aa gelegd met ee duidelijke opdeli g voor wa delaars e fietsers. Veiligheid e etheid De Va de pere boomstraat is mome teel ee zeer vuile straat, sluikstorte is ee groot probleem. Er is ook e kel straatverlichti [...]