jefvandamme.be
Van Hoegaerdestraat volledig heraangelegd
De Va Hoegaerdestraat is volledig heri gericht e terug toega kelijk voor verkeer. De werke verliepe vlot door ee goede same werki g met de gemee te Koekelberg e mij collega schepe Marie Bij e s. De straat ligt deels i Mole beek e deels i Koekelberg, hierdoor was het bela grijk dat er goed same gewerkt werd. Die same werki g verliep zeer vlot e het resultaat mag er zij ; bredere voetpade , ieuwe markeri ge op de weg, extra bome e bepla ti ge e ieuwe fietsrekke ! De heraa leg va de Va Hoegaerdestraat past i de globale visie om va Mole beek ee toega kelijkere e veiligere gemee te te make [...]