jefvandamme.be
Twee nieuwe schoolstraten in Molenbeek
Ei d vorig jaar werd er door Het Brussels Gewest ee projectoproep gela ceerd voor de i richti g va ieuwe schoolstrate . We hebbe hier als gemee te volop i gezet e worde hiervoor beloo d met subsidies voor twee ieuwe schoolstrate . Ee schoolstraat is ee straat die aa het begi e het ei de va de schooldag tijdelijk afgeslote wordt voor het gemotoriseerd verkeer. Het is da de bedoeli g dat e kel voetga gers e fietsers de straat moge betrede . E kel de plaatselijke bewo ers moge de straat la gzaam verlate met hu wage . Veiligheid e propere lucht Ik be zeer blij dat we werk ku e make va de i richti g va [...]