jefvandamme.be
Start werken stadsproject in de Heyvaertwijk
De werke zij bego e aa het project ‘Grote Hal’ i de Heyvaertwijk. Het gaat over het grootste gemee telijke project i Mole beek dit jaar e de bouw zal meerdere jare dure . Maa dag 20 ja uari werd op ee feestelijke ma ier het startschot gegeve va de bouw va ee groot stadsproject op ee ce trale site i de Heyvaertwijk. De huidige i dustriële ‘Libelcohal’ (Nijverheidskaai 79-81), die dateert va de jare 1920, wordt volledig gere oveerd e krijgt ee ieuw leve . De burgemeester e ikzelf stake alvast ee ha dje toe door met ee graafmachi e éé va de mure te slope . Ope baar o tmoeti gsce trum De ‘Grote Hal’ vormt het middelpu t va [...]