jefvandamme.be
Nieuwe schooldirecteurs voor de Knipoog en de Windroos
Na ee la ge zoektocht, die zelf opgepikt werd door vtm ieuws, heeft o ze gemee telijke basisschool de K ipoog ei delijk ee ieuwe directeur gevo de . I de Wi droos wordt de directeurspost va af u i gevuld door 2 halftijdse directeurs. Na la g wikke e wege besliste Lie om toch mee te doe aa de selectieprocedure voor de ieuwe directeur va de K ipoog. Lie geeft zelf al jare la g les aa de K ipoog e ke t de school door e door. Ik be da ook zeer blij dat ze met gla s slaagde voor de selectieproeve e ze met veel e thousiasme bego e is als ieuw schoolhoofd. I de Wi droos maakte directeur Maarte de omgekeerde bewegi g, het kriebelde om terug voor de klas te staa [...]