jefvandamme.be
Duurzame lichtinstallatie voor voetbalclub RWDM
De sporti frastructuur die gebruikt wordt door RWDM is eige dom va de gemee te Mole beek. We hebbe geï vesteerd i ee gloed ieuwe duurzame lichti stallatie voor de jeugdspelers va RWDM. Er is bewust gekoze voor ee iets duurdere i stallatie met LED-lampe . Het gaat om ee i vesteri g va om e bij de 40.000€. I vergelijki g met traditio ele lichti stallaties gaat het om ee meerkost va o geveer 5.000€. Die kost betaald zich echter zeer s el terug door de la gere leve sduur (20-30 jaar) e de lagere e ergiekoste va de ieuwe i stallatie. Jaarlijks verbruikt de i stallatie o geveer 40% mi der e ergie da ee traditio ele i stallatie. Ee duurzame i vesteri [...]