jefvandamme.be
Nieuwe Gosseliesbrug, primeur voor België
De ieuwe Gosseliesbrug over het ka aal is ee voetga gers- fietsersbrug e heeft ee i ge ieus liftsysteem. De brug verva gt de oude brug, die mi der toega kelijk is. De brug ligt ter hoogte va het Hertogi Va Braba t Plei . Mome teel wordt de laatste ha d eraa gelegd. Als alles goed loopt is de brug ei d mei toega kelijk voor voetga gers e fietsers. Brug is primeur voor België De ieuwe brug voldoet aa de ieuwste Europese orme . Te opzichte va de oude brug is de ieuwe veel toega kelijker, i de eerste plaats omdat ze vlak is e dus makkelijk begaa baar voor ouders met ki derwage s, rolstoelpatië te e fietsers. De brug heeft ook ee i ge ieus liftsysteem. Als er ee schip moet passere , gaat ze omhoog. Op dat mome [...]