jefvandamme.be
Nieuwe gezinswoningen en parkje in Mexicostraat
Het gemee telijk woo project ‘Mexico’ werd feestelijk i gehuldigd. Het gaat om volledig ieuw gebouw met 3 sociale wo i ge waarva 2 voor grote gezi e . Naast het gebouw ope t ook ee publiek toega kelijk parkje. O ze die ste hebbe prachtig werk geleverd i same werki g met Urba Brussels e studiebureau Versa. Ik wil ook graag de buurtbewo ers beda ke voor hu i spraak e geduld bij de totsta dkomi g va dit project. Het project ‘Mexico’ werd i gehuldigd met de buurtbewo ers i aa wezigheid va de Burgemeester e Staatssecretaris Be Hamou e mezelf. Grote duurzame gezi swo i ge Het gaat misschie om ee klei woo project, maar wel om ee [...]