jefvandamme.be
Nieuwe duurzame straatverlichting in Molenbeek
Er wordt het kome de jaar fors geï vesteerd i de ver ieuwi g va de straatverlichti g i Mole beek. Dit jaar og worde de Scheutboschlaa e de Fuchsiasstraat aa gepakt. Mole beek ke t heel wat strate met og oude straatverlichti g. Mome teel zij er regelmatig probleme met defecte verlichti gspale . Om te voorkome dat dit erger wordt hebbe we, i overleg met Sibelga, beslote om te i vestere i ee structurele ver ieuwi g. De werke zulle dit jaar og starte i de Scheutboschlaa e de Fuchsiasstraat. De hi der zal beperkt zij , de ieuwe verlichti g komt op dezelfde plaats. Begi volge [...]