jefvandamme.be
Nieuwe Basketringen begin van heropleving speelpleintjes
Het basketplei tje op de hoek va de Vierwi de straat e de Jea -Baptiste Decockstraat heeft ei delijk ieuwe ri ge e ka terug gebruikt worde . Het plei tje lag er al jare verwaarloosd bij e ko iet meer gebruikt worde om te baskette . Ik heb er s el werk va late make om ieuwe ri ge te plaatse og voor het begi va de zomer. Beter o derhoud speelplei tjes De afgelope jare zij veel speelplei e iet goed o derhoude . Ik wil dat er op ee systematische ma ier speelplei tjes o derhoude e [...]