jefvandamme.be
Gosseliesbrug eindelijk toegankelijk
We hebbe er la g op moete wachte maar de Gosseliesbrug is ei delijk toega kelijk voor voetga gers. De oude brug werd afgebroke om plaats te make voor ee i ovatieve toega kelijkere brug voor voetga gers e fietsers. Via ee hydraulisch systeem met i klapbare trappe ka de brug omhoog e omlaag gaa , waardoor er bote ku e passere . De brug werd reeds e kele maa de gelede geï stalleerd maar was og steeds iet fu ctio eel. Ik heb er bij Brussel mobiliteit extra op aa gedro ge om de Gosseliesbrug zo s el mogelijk af te werke . Zeker voor de “Brussels Ca al Ru ”, was het absoluut oodzakelijk dat de brug ope gi g. Gelukkig lukte dit juist op tijd! Voorlopig blijft de brug echter og i de hoge sta [...]