jefvandamme.be
Gewest bestudeert optie subtropisch zwembad Weststation
Ee paar maa de gelede prese teerde het Brussels Gewest haar Masterpla /O twikkeli gspla voor de site va het Weststatio . Op mij voorstel vroeg het Mole beekse schepe college om i dat masterpla ook ee ieuw subtropisch zwembad te voorzie . Het gewest stelde daarom rece t ee studiebureau aa dat de praktische haalbaarheid va dit pla moet bekijke e bestudere . Die studie loopt o dertusse e de eerste resultate erva worde og deze zomer verwacht. Da is het aa de ieuwe Brusselse regeri g om de k oop door te hakke . Het Mole beekse schepe college is er alvast va overtuigd dat extra zwemwater, zeker a het verdwij e va Oceade, ee echte must is. Voor Mole [...]