jefvandamme.be
Freinetschool Molenbeek klaar voor nieuw schooljaar
Na ee moeizame start heeft de eerste secu daire Frei etschool i Brussel voldoe de i schrijvi ge om het schooljaar te begi e . Het Lokaal Overlegplatform (LOP) wilde i eerste i sta tie de school iet op eme i het o li e overzicht. Hierdoor was het i het begi moeilijk om ee brede groep ouders te bereike . Ik gi g daarop zelf i gesprek met het LOP e overtuigde he om de school toch op te eme i het overzicht. Goede same werki g Ik sta volledig achter het project va Keerpu t e heb koste och moeite gespaard om ee plaats te vi de i het ieuwe gemee telijk schoolgebouw va Ket & Co. We hebbe i [...]