jefvandamme.be
Feestelijke inhuldiging van school Ket & Co
Het spli ter ieuwe gebouw va de Nederla dstalige gemee teschool Ket & Co werd feestelijk i gehuldigd. De school staat al jare la g beke d om zij kwaliteitsvol o derwijs e heeft u ei delijk ook ee dubbel zo groot kwaliteitsvol gebouw. Ik had er la g aar uitgekeke e was da ook zeer vereerd om same met Burgemeester Cateri e Moureaux e mi ister Sve Gatz de school i te huldige . Het is o gelofelijk hoe s el het schoolgebouw klaargeraakt is. I amper ee jaar tijd staat er ee moder e polyvale t gebouw met ee prachtige sportzaal. Tege ja uari 2020 zou ook de speelplaats va de lagere school volledig af moete zij . Kwaliteitsvol o derwijs Het ieuwe gebouw, i de Jea -Baptiste Decockstraat, biedt veel extra mogelijkhede om het educatief project va [...]