jefvandamme.be
Een nieuw lichtplan voor Molenbeek
We stelle mome teel ee lichtpla op om het veiligheidsgevoel te verhoge e mooie gebouwe meer i de verf te zette . Ee lichtpla is bela grijk om ee overzicht te krijge va plaatse i Mole beek die meer e betere verlichti g moete krijge . Ee eerste participatieve fase va het o derzoek is reeds afgero d. Ee studiebureau heeft same met buurtbewo ers i kaart gebracht waar de meeste me se zich o veilig voele . Dit gebeurde o der a dere met ee aa tal avo delijke wa di ge waaraa iederee ko mee werke . Daar a is er ook ee a [...]