jefvandamme.be
Dynamisch wijkproject aan het Weststation
Bi e e kele maa de starte de werke voor het ieuwe project ‘Mole West’. Het gaat om ee tijdelijke herbestemmi g va de braakligge de ruimte op de hoek va de Ni oofsestee weg e de A. Va de peereboomstraat. Het terrei is eige dom va het Gewest, maar Mole beek heeft de toestemmi g gekrege om ee project uit te werke i same werki g met de Maatschappij voor Stedelijke I richti g (MSI). Het gaat om ee terrei va 4500 m² e MSI heeft 325.000 € ter beschikki g gesteld. We wille va dit project ee voorbeeld make va de o twikkeli g va de hele site va het Weststatio . Daarvoor moet echter eerst ee akkoord gevo [...]