jefvandamme.be
De Schoolstraat wordt volledig heraangelegd
Na ee verzakki g va de straat i 2018, ware er werke aa de rioleri ge va de Schoolstraat. A derhalf jaar later is de straat hierdoor i zeer i slechte staat e hebbe we beslist om haar volledig op ieuw aa te legge . De Schoolstraat lag er al e kele jare slecht bij e i de zomer va 2018 was er ee gro dverzakki g die veroorzaakt werd door de slechte staat va de rioleri ge . De werke aa de rioleri ge veroorzaakte veel overlast e zij u pas afgero d. Door de werke is de weg echter beschadigd e is ee volledige heraa leg va de straat odig. De straat wordt op dezelfde ma ier aa gelegd maar met bome e [...]