jefvandamme.be
DataBuzz leert leerlingen omgaan met data en privacy
Ee ieuw project va de imec-o derzoeksgroep SMIT aa de VUB, moet Brusselse scholiere via speelse e i teractieve workshops wegwijs make i de wo dere wereld va data e artificiële i tellige tie. De DataBuzz is ee omgebouwde stadsbus die aa gevraagd ka worde door schole i Brussel. Het project wordt o dersteu d door de VGC e Brusselse schole ku e zich i schrijve om gebruik te make va de bus. O ze schole gemee schap heeft va de bus gebruik gemaakt, i ja uari sto d hij aa de basisschool De K ipoog. Escape the DataBuzz Verschille de klasse va het 5de e 6de leerjaar hebbe al deelge ome [...]