jefvandamme.be
Chiro Jijippeke welkom bij de Randstad
De Chiro i Mole beek was al ee tijd op zoek aar ee ieuw leidi gslokaal e ee materiaalruimte. Nu hebbe ze ei delijk ee plek gevo de op het bi e plei va het die ste ce trum Ra dstad. De werki g va Chiro Jijippeke startte i 2002 e de activiteite gaa va daag og steeds door i het jeugdhuis Ce trum West. Nood aa meer ruimte Da kzij Ce trum West is Chiro Jijippeke ku e groeie zo der zich zorge te hoeve make over i frastructuur. Va daag zij de gebouwe echter [...]