jefvandamme.be
Brussels stemrecht voor niet-Belgen
37% va de volwasse Brusselaars, dat komt eer op bij a vier op tie volwasse e . Bove die groeit hu aa tal. Naar schatti g zal bi e tie jaar meer da de helft va alle Brusselaars iet-Belg zij . Het Brussels Gewest bestaat uit 19 gemee te . Maar eige lijk is het éé stad. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eemt immers veel take over va de gemee te . I het Vlaamse e het Waalse Gewest is het a ders. Stemt u mee? Bij de gemee teraadsverkiezi ge ku e EU-o derda e al meestemme als ze zich registrere . Niet EU-o derda e ku e dat [...]