jefvandamme.be
Basisschool de Knipoog nog steeds op zoek naar Directeur
Het wordt steeds moeilijker om bekwame schooldirecteurs te vi de . Voor de gemee telijke basisschool de K ipoog zij de sollicitaties og steeds aa de ga g. De directeur va ee school zij is gee makkelijke job e wordt steeds veeleise der. Verschille de schole zij og op zoek aar ee ieuwe directeur. Ook i de K ipoog zij we og volop bezig met sollicitaties. Gelukkig komt de ieuwe directeur terecht i ee sterk team e zal hij/zij voldoe de o dersteu d worde door o ze gemee te. Reportage vtm- ieuws I ju i hebbe we same met de ki dere va de school ee ludiek filmpje gemaakt waarop veel reactie is gekome . Hiermee probere we ook aa [...]