jefvandamme.be
Aanvraag Duurzaam Wijkcontract Zwarte Vijvers
Het gemee tebestuur heeft ee aa vraag i gedie d voor ee ieuw Duurzaam Wijkco tract i de buurt ro d de Zwarte Vijvers. Het is u aa het Gewest om te beslisse of dit er komt. Ee Duurzaam Wijkco tract (DWC) is ee actiepla gericht op de herwaarderi g va ee kwetsbare wijk, dat beperkt is i tijd e ruimte. Het wordt afgeslote tusse het Gewest, de gemee te e de i wo ers va de wijk. De ambitie va het DWC is de verbeteri g va de leve skwaliteit va de wijkbewo ers met behoud va activiteite die werk verschaffe . Nieuwe i vesteri ge Het Wijkco tract Zwarte Vijvers heeft ee uitgebreid programma vooropgesteld om te kome de jare te ku e i [...]