janrogerolsen.no
Gamle bilder, gamle minner
Jeg har brukt ei uke på å skanne gamle bilder hjemme hos foreldrene mine. Sånt setter fart på minnene. Det er både fint og trist å se gjennom gamle album og samlinger av lysbilder og negativer. Som…