jangaso.sk
VITAJ, PARLAMENTNÁ DEMOKRACIA
Parlament je najvyšší zastupiteľský orgán a súčasne základný orgán zákonodarnej moci majúci podobu zhromaždenia poslancov v novovekých republikách a