jangaso.sk
AKTUÁLNY TELEVÍZNY PROGRAM PRE DETI
Česká televízia takto približuje problematiku utečencov detským divákom.