jakbadacdane.pl
Które kolumny są dla nas najważniejsze?
Dzięki R i Pythonowi nie jest problemem uruchomienie funkcji modelującej. Fakt, zdobycie danych i przerobienie ich na ramkę danych może być trudne i żmudne. Jednakże jest to często tylko problem te…