itarpejo.org
ЗМЕОВА ПЕШТЕРА – предание од Мариово | Mariovo - Itar Pejo
Некогаш во старо време на верски празник, Водици кога играле девоите на сретсело во селото Крапа, Порече, дувнале некој ветрој големи и ja кренале една девона во воздух и змево ja однесол во една пештера. Си ja зел девојката за да му биде жена. Оваа пештера и денеска постои. Девоната се викала Калина. Калина стоела во пештерата три години. Таа со змевот имала машко дете. Детето било со кршца на рамениците. Некое време отишол некој овчар тамо. Кога видел овчаров, жена седи со дете мало и женава му извикала: - Чекај бре, да ти кажам. Еве jac сум три години овде и многу ми е добро, но што не можам да се видам со моја роднина, тоа жалам. Овде живеј еден змев, голема сила има. Се што ќе види, се јади. Toj лета по небо и ja бара ламјата да е отепа. Таа ламја го пиела енот берикет од житото. Taja се претварала како стара баба, а пак тој ja бркал и ja тепал со pовja. Кога грми, змево трча по неа и ja тепа ламјата. Денеска ние луѓето кога ќе грми и врне бардето треба да го остајме, оти