itarpejo.org
Маријовски есап (Маријовски муабет од преку рид) – лаги, смешки, хумор од Мариово | Mariovo - Itar Pejo
"Море, бацко-Пројче, о-о-ој!" — "Е-е~еј!" "Море, шо има ув селото, шо нема? бре, е-е-еј!" — "Море, нема нишо: бишката се опраси ноќеска!""Ами, колкото се опраси? бре, е~е~еј!" — "Море, девет; со старата осум!""Ами, море бацко, о-о-ој! Другото нешо ново има ли ? бре, е-е-еј! — "Море, нема нишо! Шо ќе да биде?" — "Ами, колку млеко извадоте денеска?" А Пројче се думал, думал, и најсетне му вика од преку рид: "Четиријесет и десет оки извадоме, бре, е-е-еј! Маријовци у песми, причи и шалиД-р ВОЈИСЛАВ С. РАДОВАНОВИЌШтампарија Василија Димитријевића Скопје (1932)