isvara.org
Śrī Caitanya-caritāmṛta, Ādi-līlā 1.1, Srila Prabhupada - ISVARA Archive
Māyāpur, March 25, 1975 Nitāi: Oṁ namo bhagavate vāsudevāya. Oṁ namo bhagavate vāsudevāya. Oṁ namo bhagavate vāsudevāya. vande gurūn īśa-bhaktān īśam.