isvara.org
Lecture, Srila Prabhupada - ISVARA Archive
Seattle, Oct. 4, 1968 Prabhupāda: ...śrī-gurūn vaiṣṇavāṁś ca śrī-rūpaṁ sāgrajātaṁ saha-gaṇa-raghunāthānvitaṁ taṁ sa-jīvam sādvaitaṁ sāvadhūtaṁ.