ismlouva.cz
Co je to „durable medium“ aneb jak zaručíme nezaměnitelnost vašich dokumentů
Digitalizace dříve papírových smluv a dokumentů s sebou samozřejmě přináší celou řadu výhod – na tomto základním faktu je ostatně založena celá naše aplikace. Zároveň je ale třeba brát ohled i na nová systematická a bezpečnostní opatření, bez kterých by to celé jaksi nešlo. Dnes si představíme platformu známou jako „durable medium“ neboli trvalý nosič dat. Definice