islamkafah.com
Adakah Keutamaan Khusus untuk Umrah di Bulan Rajab?
“Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman, Tidaklah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melaksanakan umrah kecuali dia ikut serta, dan sama sekali beliau tidak pernah umrah di bulan Rajab.”…