isalkini.com
معنى عبارة: “أهل السنة والجماعة”…
كل جماعة تنسب نفسها لهذه العبارة وتخرج غيرها من المسلمين، فأصبحت كعبارة “الفرقة الناجية” في تفريق المسلمين وإخراجهم من الإسلام، والصواب أن معنى العبارة:…