isalkini.com
الإلحاد والثقب الأسود!!
الملحد شخص تجمع عقله كله عند ثقب أسود داخل دماغه، وهو يحاول الخروج منه فلا يستطيع، ثم وصل إلى قناعة راسخة بأن الثقب الأسود هو الواقع، وأنه الحقيقة المطلقة، وما عاد يرى شيئاً غيره في هذا الوجود!! وأ…