isalkini.com
الإلحاد تقدم باتجاه الخلف!!
تحصل عنده بعض الشبهات في دينه بسبب طروحات الجهال، ويخلط بين ما هو قطعي وظني وخرافة، فلا يعود يميز بينهما… فيحاول النظر في الديانات السماوية السابقة، فيقع في كارثة أعظم عندما يختلط عليه المحرف…