irenederaadt.com
Lesvoorwaarden & praktische informatie
Voor een fijne lesrelatie vraag ik je vriendelijk, onderstaande voorwaarden door te nemen. Ze zijn van toepassing op onze lessen. Dankjewel! Door het afspreken van een les verklaart men zich automa…