irenederaadt.com
Voorbeeldbrief beroep op bedenktijd - Irene de Raadt
VOORBEELDBRIEF BEROEP OP BEDENKTIJD BIJ ONLINE OF TELEFONISCH AFGESLOTEN OVEREENKOMST DIENST [Naam bedrijf] [Adres] [Postcode en Plaats] Betreft: ontbinding dienst tijdens bedenktijd; ordernummer [nummer] [Woonplaats, datum] Geachte heer of mevrouw, Op [datum] heb ik met uw bedrijf een overeenkomst gesloten voor het leveren van een dienst, namelijk [omschrijving dienst]. Hierbij beroep ik mij op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen en ontbind ik de met u gesloten overeenkomst. Ik verwacht mijn gedane aanbetaling van €[bedrag] uiterlijk binnen twee weken na... Read more »