irenederaadt.com
Auditietijd conservatoria en Wibi en Dywel in “Het Orkest van Nederland – Op Weg naar het Concertgebouw”
Het is alweer februari en op dit moment ben ik in de lespraktijk weer druk doende met de voorbereidingen voor de verschillende toelatingsexamens van de conservatoria en zangopleidingen. Een zanger,…