irenederaadt.com
Pianoles | Young Pianist Foundation Concours
Voor alle jonge pianisten die pianoles in Amstelveen volgen bij Irene de Raadt: wie treedt in de voetsporen van eerdere winnaars van dit pianoconcours? For all the young pianists that have piano lessons by Irene de Raadt in Amstelveen, who will win this concours?