ircambridge.com
آموزش اعداد به زبان عربی - آموزشگاه زبان ایران کمبریج
آموزشگاه زبان ایران کمبریج در این بخش از آموزش رایگان به آموزش اعداد به زبان عربی از سطح مبتدی می پردازد. شماره های تماس ایران کمبریج 88854048 و 88854207