iranianrenaissance.com
پیام سخنگوی رنسانس ایرانی در پشتیبانی خیزش دیماه ۹۶ #تظاهرات_سراسری #iran
نیروهای مسلح پاره ای از ملت ایران هستند و خودشان از وضعیت کشور به ستوه آمده اند. در ضمن، مواظب ترفندهای شارلاتانهای اصلاح طلب باشید. #تظاهرات_سراسری #iran…