iot-portal.cz
Pět výzev spojených s velkými daty
Demystifikujte potřebu velkých dat a prostudujte si pět výzev souvisejících se sběrem dat. Pojem velká data (Big Data) se již široce využívá a zdá se, že všichni naléhají na využívání nástrojů a me…