iot-portal.cz
Opatření adaptace na změny klimatu a IoT
Řada českých měst řeší projevující se změny klimatu – nedostatek vody, úbytek vegetace, zvyšující se nebo teplotu v sídlech. IoT je součástí řešení pro dlouhodobé sledování efektivity enviromentáln…