iot-portal.cz
Kyberfyzikální systémy
V souvislosti s nástupem Průmyslu 4.0 se často zmiňuje pojem „kyberfyzikální či kyberfyzické systémy“ případně také CPS (Cyber-Physical System). Toto označení se poprvé objevuje před deseti lety v …