iot-portal.cz
PlatformIO – otevřený ekosystém pro vývoj IoT
Vývoj software pro různé typy mikrokontrolérů s sebou nese nutnost instalovat, udržovat a provozovat několik vývojových prostředí. Typickým příkladem může být prvotní seznámení s platformou Atmel A…