iot-portal.cz
Smart City
Internet věcí najde uplatnění také v samotných městech. Snímání nejrůznějších veličin dopomůže k většímu komfortu, životní úrovni, úspoře energií a bezpečí. Pojďme si nastínit několik oblastí blízk…