iodc.dk
Teknik og netværk er på plads • In & Outbound Datacenter
2016 har indtil videre været et spændende, men også udfordrende første halve år med egen datahal. Vi har skullet gøre os mange erfaringer, på alle de områder hvor det viste sig at vi ikke var tilstrækkeligt velforberedte. Dette gjorde sig blandt andet gældende i januar og februar hvor vi havde store udfordringer med tilstrækkelig DDoS …