inviso.se
Säker FTP enbart
Vi stänger av okrypterad FTP från och med 1 Jan 2019, efter det datum måste man ansluta säkert med "explicit FTP över TLS". Läs mer här: Secure_FTPS