inviso.se
Uppsägning webbhotell
Uppsägning skriftligt via PDF: Klicka här för att erhålla blankett PDF för uppsägning av webbhotell, skickas in via post eller scannad e-post (se support för adresser): Uppsagning.pdf '''Uppsägningen gäller enbart efter ni erhållit skriftlig bekräftelse av oss, via e-post eller brev.''' Det skall göras skriftligt enligt vårt avtal, det skyddar båda parter i avtalet, samt att vi