inventiva.cat
El Model EFQM: Qualitat a les Xarxes Socials
El model EFQM de Qualitat i Excel·lència permet identificar els punts forts i dèbils dels diferents àmbits de la organització per a millorar el rendiment. S'utilitza com a guia per a autoavaluació i determinació dels processos de millora continua interns i externs